esilehele

 

 

 

 

 

KUNSTIOSAKOND

 


Uudised

Dokumendid

Õpilased

Ajalugu

 

COVID-19
Palume viiruse leviku ennetamiseks ja tõkestamiseks käituda vastavalt Terviseameti ja Haridusministeeriumi soovitustele.
Külmetushaiguste nähtudega palume kooli mitte tulla!
Ole koolis vaid oma tunni ajal ja ära jää kooli sõpru ootama või lihtsalt aega surnuks lööma! Kooli sisenedes kasuta kätepuhastusjaama! Pese käsi enne ja peale tundi!
Võimalusel palume lastevanematel kooli mitte külastada, vaid suhelda õpetajatega telefoni, Stuudiumi või mõne muu kokkulepitud infokanali vahendusel.


ÕPPETASUDE SOODUSTUSED
Õppetasu soodustustega saab tutvuda Tapa Valla kodulehel. Selleks vajuta siia.


ESIALGNE TUNNIPLAAN
Esialgse tunniplaani info on saadetud kõikidele Stuudiumi kaudu.
Palume kõikidel 1. kl lastevanematel ning neil vanematel, kellel veel Stuudiumis kontot ei ole, see kindlasti luua! Vajadusel tulge ja küsige abi.
Konto loomiseks minge aadressile https://tapamuusikajakunst.ope.ee/

Palun andke teada, kes käivad üks kord nädalas, kumb aeg teile paremini sobib.
Ootame kõiki õpilasi sellel nädalal tunniplaaniga tutvuma ja oma tunni aega kinnitama!

 

Kunstiosakonna õpilastega kohtume 2.-4. septembril!

Kunstiosakond alustab tunniplaani järgi õppetööd 7. septembrist. Esimene septembrinädal on tunniplaani kooskõlastamiseks. Tulge astuge kunstikoolist läbi 2.-4. septembrini kell 13-16.30. Vaatame üle sobivad ajad.

Kõik uued õpilased, kes tõid kooli avalduse juunikuus, on 1. septembrist kunstikooli õpilased.

Vastuvõtt kunstiosakonda on lõppenud kohtade täitumise tõttu.

 

HEAD LAPSEVANEMAD!
KOOLI AMETLIK SUHTLUSKANAL ON STUUDIUM.
Distantsõppe perioodil on väga tähtis, et kõik õppetegevust puudutav info jõuaks aegsasti teieni. Kui teil on küsimusi või ettepanekuid distantsõppe tõhustamiseks, siis palume võtta otse ühendust oma lapse õpetajatega. Alati võite saata ka e-kirja aadressile info@tapamuusikakool.ee või helistada kodulehel olevatele numbritele. Kuna telefonid on suunatud, siis palume pikemalt kutsuda.

Otselingi Stuudiumisse leiab samuti kooli kodulehelt. Küsimuste korral, mis puudutavad Stuudiumi kontot, palun pöörduda meiliaadressil anni@tapamuusikakool.ee

Info õppetasu kohta on saadetud lastevanematele nii Stuudiumi kui e-maili vahendusel. Palume selles küsimuses võtta vajadusel ühendust kooli direktoriga (kontakt leitav lodulehelt).

 

FOTOKONKURSS "MÄRKA MIND"

Koduõppe esimesel nädalal kuulutas Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakond välja fotokonkursi “Märka mind”.
Konkurss pidi olema majasisene ja selle eesmärgiks oli ergutada õpilasi ja õpetajaid kodus olles enda ümber loomingulise pilguga ringi vaatama. See ettevõtmine äratas aga huvi ka meie majast väljaspool ning otsustasime teha selle üle-vallaliseks.
Huvitavaid fotosid laekus meile konkursi lõpuks 61. Rõõm oli näha, et Tapa Gümnaasiumi õpetaja Elle Kivisoo võttis osa fotokonkursist terve 1.A klassiga, väga loominguliste töödega.
ˇüriis olid hindajateks Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpetejad Katrin Leete, Renee Aua, Svetlana Kuusik ja Liina Kald. Ühise arutelu käigus selgusid ˛ürii lemmikud sellises järjestuses:
1. koht - Jana Katre Ojasoo
2. koht - Mariliis Sild
3. koht - Eleriin Sahtel
Auhinnaks on Büroo Pluss Tapa raamatupoe kinkekaardid, mille saab sealt kätte pildiga dokumendi alusel. Samuti saavad võitjad kinopiletid Tapa Kultuurikotta selleks ajaks, kui üritused jälle toimuvad. Palume võtta ühendust kultuurikojaga.
Aitäh kõikidele, kes osalesid! Loodetavasti tõi see teile meeldivat vaheldust praegusesse argipäeva!
Ülevaade töödest YouTube kaudu asub siin: https://www.youtube.com/watch?v=GTxxyvc7CI8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0CS1JWadk7bEfqDVlS2LuPhVkIAApPGmxqrDI58E2e2mLu4cHP-yRuBEc

ÜLLATAV LEID 2020

Kümnendat korda toimus Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli poolt eestveetav rahvusvaheline kunstikonkurss „ÜLATAV LEID“. Konkurss on suunatud kunstikoolide õpilastele. Tänavuse konkursi teemavihjeteks oli: Minu MOODi maailm, vahel „moody“ ja Unistuste maailm reaalse maailma sees. Seekord laekus rekordiliselt 237 tööd 21 koolist (nende seas 2 kooli Lätist). Tapa Muusika- ja Kunstikoolist sai nooremas vanuserühmas 2. koha LAURA HORN maaliga “Kas sa teeksid mulle pai” (õp Katrin Leete). Traditsiooniline näitusele valitud tööde autorite ühine töötuba jäi sel korral küll ära, kuid väljavalitud töödest korraldatakse näitus olukorra lahenedes. Näitusele valiti veel meie kooli õpilase Liisa Jusupovi kaks tööd – “Minu maailm”(õp Katrin Leete) ja “Meie moodi maailm” (õp Renee Aua).

 

Infokiri (13.03.2020)

Kevadkontsert jääb sel aastal kahjuks ära! Samuti lükkub edasi eelkooli algus. Anname esimesel võimalusel teada, kas ja millal eelkool alustab.

Esmaspäeval kl 11:00 toimub erakorraline õppenõukogu, kus paneme paika, kas ja kuidas toimub õppetöö ajal, mil kool on suletud!

LAPSEVANEMAD - HOOLITSEGE, ET LAPSED EI KASUTAKS "VABA AEGA" KURJAST NING VIIBIKSID NEED KAKS NÄDALAT KODUS, MITTE MÄNGUVÄLJAKUL KOOS SÕPRADEGA!

Toimige vastavalt valitsuse jagatavatele juhenditele. Siis saame viirusest kiirelt võitu!
Loodame mõistvale suhtumisele!
Hoidkem tervist!
Ilmar Kald

 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi kiri

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Paneme omavalitsustele ja koolipidajatele südamele, et teave tegevuse peatamisest tuleb edastada kõigile, kes tegelevad õpilaste koolivälise aja sisustamisega.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Ministeerium palub koolide pidajatel teavitada ministeeriumi oma haridusasutuste töö ümberkorraldamisest esimesel võimalusel HTMi kodulehel.

Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee või telefonitsi numbritel 56 900 340 või 56 900 353 (E-R 8-20).


Kordumakippuvaid küsimusi seoses COVID-19 levikuga: lapsevanemale, koolijuhile, õpetajale, õpilasele

Edastame Teile koostöös Terviseametiga koondatud vastused korduma kippuvatele küsimustele koroonaviiruse leviku tõkestamisest haridusasutustes. Palume Teil jagada infot kõigiga, kellel võiks sellest kasu olla.

Vastused on mõeldud abiks lapsevanematele, õpilastele, õpetajatele ja kõikidele haridusasutustele (koolieelsed lasteasutused, põhikoolid, gümnaasiumid, kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid, ülikoolid, huvikoolid, sh spordikoolid, trennid, noortekeskused ja täienduskoolitusasutused, samuti neid teenindavad teadus- ja metoodikaasutused) ning nende juhtidele.

Küsimused ja vastused leiate Haridus- ja Teadusministeeriumi veebist nii eesti kui vene keeles.

Lisaks leiab sealt Terviseameti koostatud juhendi kooliõdedele, mida palume Teil jagada enda asutuse tervishoiutöötajatega.

Palume suhtuda nakkuse leviku tõkestamiseks jagatavatesse soovitustesse tõsiselt. Ka teiste viirushaiguste hooaeg on käes, mistõttu palume pöörata tähelepanu üldistele gripihooaja ettevaatusabinõudele.

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles haridusasutuste juhte ja pidajaid jälgima olukorda oma asutuses ning tegutsema vastavalt olukorrale, järgides Terviseameti soovitusi. Kool hindab koos pidajaga, kas olukord asutuses vajab sekkumist ning tegutseb nende volituste piires, mille sätestab Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse § 45. Vajaduse korral palume kõigil haridusasutuste juhtidel koostöös haridusasutuste pidajatega olla valmis kuni 14 päevaks uksed sulgema ja korraldama õppetööd mittestatsionaarselt, et nakkuse levikut vältida.

Terviseamet ning Haridus- ja Teadusministeerium jälgivad pidevalt olukorda ja jagavad vajadusel täiendavaid soovitusi ja juhiseid. Kõige värskema info leiab Terviseameti kodulehelt.

Kutsume haridusrahvast ja kõiki teisi üles säilitama rahulikku meelt ning tegutsema läbimõeldult ja värskele ametlikule teabele tuginedes.

Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee

Täname mõistva suhtumise ja koostöö eest!
Haridus- ja Teadusministeerium
KUNSTIOSAKONNA ÕPILASTÖÖDE NÄITUS
on avatud Tapa Kultuurikoja kolmel korrusel.
Näitus jääb avatuks aprilli keskpaigani.

Samuti on meie õpilaste joonistused ja maalid üleval Tapa Vallaraamatukogu teisel korrusel.
Ootame vaatama!

 


Sel aastal toimus 20. rahvusvaheline laste ja noorte joonistusvõistlus „Always Green, Always Blue“ Poolas, Toruni linnas. Kokku laekus 11 409 kunstitööd 49 riigist. Eestist osales 7 kooli 146 võistlustööga. 1000 parimast tööst koostati rahvusvaheline näitus, kuhu Eestist pääses 11 tööd. Nende hulka valiti ka Tapa Muusikaja Kunstikooli õpilase Eliisa Maria Sahtli kunstiteos. Parimaid töid saab
vaadata http://galeriadziecka.com/ konkurs/xx-miedzynarodowy-konkurs-
tworczosci-plastycznej-zawszezielono- zawsze-niebiesko-torun-2019/?lang=en

 


Sügisel 2019 osalesid nii meie õpilased kui õpetajad Rakvere Teatri jõululavastuse "Kuldse liilia saladus" jõulumaa kujundamisel. Tegime vildist ja paberist põnevaid maske ning lõbusaid tegelasi. Teatri koridoridesse kujundatud jõulumaa kutsub
kordumatuid maske vaatama ja oma sisemaailmas fantaseerima. Aitäh Rakvere
Teatrile huvitava kogemuse eest!
Üle-eestilisele joonistusvõistlusele „Laulupidu 2069“ saadeti kokku 720 joonistust, millest parimad valis ˛ürii välja neljas vanusegrupis. Parimatest töödest avati juuni alguses 2019 Solarise keskuses näitus, mis jääb avatuks kuni laulupeo lõpuni. Iga vanuserühma võidutöö autoril avaneb ka võimalus kanda oma kodukandis juubelilaulu- ja tantsupeo tuld.
Lastejaama eripreemia 4.-6. klassi vanuserühmas pälvis Mia Mariitta Teinonen (õpetaja Renee Aua).
Solarise keskuses esindavad meie kooli veel parimate hulka pääsenud Eliisa Maria Sahtel (õpetaja Liina Kald) ning Grete-Liis Pärtli (õpetaja Liina Kald)
Parimaid töid on võimalik vaadata ka https://lastejaam.wordpress.com/
Pildil Mia Mariitta.


Virumaa koolide kunstikonkurss „Mina ja minu maailm 2019” 

Kunstiosakonna õpilased osalesid Kohtla-Järve Kunstide Kooli korraldatud konkursil „Mina ja minu maailm 2019” 
10-12 a vanusegrupis saavutasid 3. koha Kärt Varblane ja Eliisa Maria Sahtel (õp. Liina Kald), 13-15 a vanusegrupis saavutas 1. koha Ilona Pshenichnaya (õp. Liina Kald) ja 16-18 a vanusegrupis saavutas 1. koha Ott Kippar (õp. Liina Kald)
Palju õnne õpilastele ja õpetajale!

 

Joonistuskonkurss "Mina muutuvas digimaailmas"

Novembris 2018 korraldas Lastekaitse Liit joonistuskonkursi „Mina muutuvas digimaailmas“ .
Konkursile laekunud pea 800 töö hulgast valis ˛ürii välja parimad ning Tapa Muusika- ja Kunstikooli 12-aastane õpilane Kertu Rebane (õp Renee Aua) sai 2. vanusegrupis auhinnalise koha tööga „Võimatu hulk võimalusi“.
Kõiki võidutöid saab vaadata Lastekaitse Liidu kodulehel https://www.lastekaitseliit.ee/2018/11/lapse-oiguste-kuu-joonistusvoistluse-voitjad-2018/


Kunstikonkurss-näitus "Pidu"

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilased osalesid oma joonistustega Tallinna Huvikeskus Kullo Lastegalerii 35. sünnipäeva puhul korraldatud kunstikonkurss-näitusel.
Näitus nimega “Pidu” kutsus maalima-joonistama-voolima peo teemadel.
Kokku osales 36 kooli üle Eesti ja saadeti üle 200 töö.
Annabel Söödi (õp Katrin Leete) joonistus “Pidu puhta pea peal” pälvis 9.-13.aastaste vanuserühmas auhinnalise preemia.
Tööd on kuni detsembrini üleval Kullo Lastegaleriis Tallinna vanalinnas, Kuninga tn 6.
Näitusel saab näha fantaasiarikkaid ja erineva lähenemisega maale, joonistusi ja ruumilisi töid.
Meie kooli esindavad näitusel veel Eliisa Maria Sahtel (õp Liina Kald), Mia-Marii Tedrekull (õp Liina Kald) ja Kärt Varblane (õp Liina Kald).
Pilte näitusest saab vaadata ka Kullo Lastegalerii Facebooki lehel.

 

Kunstiosakonna õppetööd alustame kolmapäeval, 5. septembril.

5.-7. septembrini palume tulla kõikidel õpilastel kooli talle sobival päeval oma vanuserühma ajal. Tutvume uue õpetajaga, uue tunniplaaniga ja teeme koos ägedat kunsti. Ajad ikka samad:
1.-3. klass kell 13.00-14.00
4.-6. klass kell 14.15-15.45
7.-12. klass kell 16.00-17.30
Kohtumiseni ja ilusat uut kooliaastat!

 

Uued õppetasud

Alates 1. septembrist 2018 hakkavad ka kunstiosakonnas kehtima
uued õppetasud, millega saab tutvuda siin

 

Postmargi joonistusvõistlus "Minu kingitus Eestile"

Omniva algatas Vabariigi 100. sünnipäeva puhul koostöös EV100 ja ERR Lastejaamaga laste joonistusvõistluse “Minu kingitus Eestile”.
1. juunil selgusid Tallinna loomaaias margijoonistusvõistluse võitjad.
Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilase Ann-Elisbeth Sanga (õp Katrin Leete) joonistus valiti üheks võidutööks, millest saab päris postmark.
Finaalis oli rahvahääletusel veel teinegi meie kooli lapse töö – Grete-Liis Pärtli (õp Liina Kald) õlipastell.
Võistlus leidis aset kolmes vanuserühmas: 0-6 aastased mudilased, 7-11 aastased lapsed ning 12-16 aastased noored. Võistlusele laekus ligi 850 joonistust, millest ˛ürii valis välja 24 parimat, mis omakorda olid maikuu alguses rahvahääletusel. Tallinna loomaaias on üleval näitus kõigist joonistusvõistluse töödest.

 


Konkurss „Mina ja minu maailm 2018”

Kohtla-Järve Kunstide Kool korraldas aasta algul virumaa koolidele ja huvikoolidele suunatud kunstikonkursi „Mina ja minu maailm 2018”.
10-19. aastaste õppurite eneseväljendust julgustav, motiveeriv kunstikonkurss „Mina ja minu maailm” oli väljund, mis võimaldab noorel inimesel vaadelda oma maailma enda ümber.
Selle aasta konkursi teemaks oli „minu selfie”. Selfie tegemine on nutitelefoni omajatel levinud tegevus. Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul oli ka see kunstikonkurss Eesti Vabariigile pühendatud ja kutsus kajastama hetki „oma Eestiga“.
Tapa muusika- ja kunstikooli õpilastel läks selgi konkursil edukalt. 10-12-aastaste vanusegrupis sai 1. koha Karina Tarasenko (õp Liina Kald) ja 3. koha Miina Matilda Risthein (õp Katrin Leete).
13-15-aastaste vanusegrupis sai 3. koha Pille-Riin Reinike (õp Liina kald) ja 16-19-aastaste vanusegrupis sai 3. koha Joosep Kivisild (õp Liina Kald). Palju õnne tublidele joonistajatele!Kunstikonkurss "Üllatav leid 2018"

Märjamaa Muusika- ja kunstikooli korraldatud rahvusvahelisel kunstikonkursil „ÜLLATAV LEID 2018“ pääsesid finaali meie õpilastest Elis Volmre (õp Katrin Leete), Mia-Marii Tedrekull (õp Katrin Leete) ja Joosep Kivisild (õp Liina Kald). Töid saab näha Märjamaa Rahvamaja galeriis.

Kunstiõpilaste tunnustamine

2017 sügisel toimus Eestis Ahtme kunstide kooli eestvedamisel XII rahvusvaheline laste kunstitööde konkurss „Kunst – mäng või looming?“, alateemaks „Kõik meist“.
Konkursi eesmärgiks oli populariseerida tänapäeva laste loovust, luua võimalusi loominguliseks suhtlemiseks erinevate maade ja kultuuridega laste vahel ning arendada laste fantaasiat, visuaalset oskust, samuti soodustada loomingulist eneseväljendust erinevates kunstivormides.
Konkursile laekus üle 400 töö 21 erinevast õppeasutusest, neljast riigist. Põhiliselt osalesid huvikoolide ja stuudiote kunstiõpilased. Töid hindas ˛ürii ning parimatest töödest koostati näitus.
Tapa muusika- ja kunstikoolist leidsid äramärkimist ja tee näitusele kolm tööd – autoriteks Eliisa Maria Sahtel (õp Katrin Leete), Joosep Kivisild (õp Katrin Leete) ning Moona Lamus (õp Liina Kald), kes saavutas vanemas grupis auhinnalise II koha. Palju õnne tublidele õpilastele!