esilehele

  

Katsed muusikaosakonda astumiseks toimuvad
15.06.22 kl 17:00 Tapal ja 16.06.22 kl 17:00 Tamsalus (kultuurimajas)


Muusikaosakonda vastuvõtt toimub musikaalsuskatsete alusel, kus vastuvõtukomisjon hindab muusikalist kuulmist, mälu, viisipidamist ja rütmitunnet.
Palume katsele tulles valmistada ette lihtne ilma saateta lastelaul, mida oled laulnud näiteks kooli laulutunnis.
Vastuvõtu aluseks on komisjoni poolt tehtud ettepanek, mille kinnitab direktor.
Vastuvõtt toimub lapsevanema avalduse ja üldise pingerea alusel. Punktitabeleid vastuvõtukomisjon ei avalikusta.
Pilli määramise aluseks on sisseastumiskatsete tulemused, kooli astuja soov ja kooli võimalused.

PALUME KATSETELE TULLA KOOS VANEMAGA!

Kooli sisseasumisavalduse saab täita siin: AVALDUS
Avalduse esitajaga võetakse ühendust ning pakutakse ooteaja vältimiseks orienteeruv katse kellaaeg.
Kohapeal avalduse esitaja peab arvestama pikema ooteajaga, sest eelisjärjekorras on registreeritud osalejad.  

Rohkem lisainfot katsete kohta saab info@tapamuusikakool.ee või helistades 3220488

 


tagasi esilehele