esilehele

 Muusikaosakonna sisseastumiskatsete info ja tingimused 2020/2021 õppeaastaksSisseastumiskatsed toimuvad tänavu 8. juunil kell 17:00 Tapa kultuurikojas ja 9. juunil kell 17:00 Tamsalu gümnaasiumis. Vallal on koostööleping Anija ja Järva vallaga, kuid nende valdade lapsed saavad asuda õppima vaid vabade kohtade olemasolul. Katsetele ootame neid ikka.

Vältimaks ootejärjekorda, palume kõikidel kindlasti katsetele registreeruda! Selleks palume helistada telefoninumbrile 53 733 465 (Anni Rikker). Avaldusi saab täita kohapeal või laadida avalduse faili alla siit, ning võtta see täidetult katsetele kaasa.

Sel aastal toimuvad sisseastumiskatsed ainult kindlatele instrumentidele!

Katsete paremusjärjestus on samuti instrumendipõhine. See tähendab, et kui saame võtta vastu näiteks 6 klaveriõpilast, aga soovijaid on rohkem, siis 6 parimat katsete tulemuste põhjal saavad alustada klaveriõpinguid. 7. jne tulemuse saanutele saame võimalusel pakkuda mõnda teist instrumenti, kui sama süsteemi alusel jäi mõni koht täitmata.

Mõne pilli puhul on Tapa ja Tamsalu katsetel üks pingerida. Näide: saame pillile „n“ vastu võtta kolm õpilast. Kui ühises katsete pingereas osutuvad kõik kolm esimest Tamsalu katsetel osalenud lasteks, organiseerime õpetaja tunde andma Tamsallu. Kui pingereas on esikolmikus kaks last Tamsalust, toimuvad erialatunnid Tapal, solf aga Tamsalus. Selline meetod võimaldab tasapisi laiendada pillide valikut ka Tamsalu filiaalis. Alati on võimalik alustada nende erialade õpinguid ka Tapal, mida me täna veel Tamsalus pakkuda ei saa. Selleks tuleb tulla katsetele Tapale. Solfitunnid toimuksid ka sel juhul Tamsalus.
Kahjuks ei ole koolil puht majanduslikult võimalik omada igal erialal topelt õpetajaid ja selline variant on hea alternatiiv filiaali arenguks ning ühel päeval võibki tekkida vajadus lisaõpetajate järele.

Kõikide tänavu vastuvõetavate erialadega on huvilistel võimalik teha tutvust 1.-5. juunini. 1:1-le konsultatsioonid toimuvad nii Tapa kui Tamsalu lastele Tapal, muusikaosakonnas. Konsultatsiooniks tuleb kindlasti registreerida aeg hiljemalt 29. maiks ülal mainitud telefoninumbrile helistades!

Katsed
Katsetel kuulatakse lapse rütmitaju, helikõrguste järele laulmist ning esitada tuleb vabalt valitud laul.
PALUME KATSETELE TULLA KOOS VANEMAGA!

Tänavu võtame vastu:
Akordion – 3 Tapal ja Tamsalus ühine pingerida
Flööt – 2 Tapal
Klarnet, saksofon, tuuba, tromboon – kokku  2 Tapal ja 2 Tamsalus
Klaver – 4 Tapal ja 4 Tamsalus
Lõõts – 2 Tapal
Mandoliin – 4 Tapal
Trompet – 1 Tapal
Viiul – 2 Tapal

Lisainfot katsete kohta saab info@tapamuusikakool.ee või helistades 3220488

 

 


tagasi esilehele