esilehele

 

 

DOKUMENDIREGISTER

Tapa Muusika- ja Kunstikooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus alates 18.12.2019 loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saata e-posti aadressile info@tapamuusikakool.ee.

Kooli dokumendiregistrit peetakse Tapa Vallavalitsuse dokumendiregistris Delta tähisega TMKK.

SISENE DOKUMENDIREGISTRISSE SIIT

Küsimuste korral palume pöörduda telefonil 322 0488 või e-posti aadressil info@tapamuusikakool.ee

Tapa Muusika- ja Kunstikooli arengukava 2020-2025
Tapa Muusika- ja Kunstikooli muusikaosakonna hindamisjuhend

Tapa Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus
Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppekavad
Tapa Muusika- ja Kunstikooli kodukord

Tapa valla huvikoolide õppetasu suuruse ja maksmise kord
Taotlus huvikooli õppetasust vabastamiseks
Kunstiosakonna õppevahendite eest tasumise kord
Muusikaosakonna tundide jaotus